Pressemelding

Takket av etter 14 år

Trine Nøvik har vært leder av Havørnklubben i Bodø siden starten i 1994 og hun ble på årsmøtet 5. juni takket for den formidable innsatsen hun har lagt ned i løpet av disse 14 årene. Hennes entusiasme og stå-på engasjement har bidratt til at havørna er blitt et identitetssymbol for Bodø, ja, nær sagt byfuglen. Som et synlig bevis for dette overrakte påtroppende styreleder Geir Mortensen henne - nærmest selvfølgelig - en havørn i smijern laget av smeden på Sund i Lofoten. 

Medlemstallet i Havørnklubben har i løpet av disse årene vokst til ca. 12.000 og interessen for havørna og klubbens virke er fortsatt til stede, ikke minst blant tilreisende og konferansedeltakere.

På årsmøtet deltok også ornitolog og styreleder i Norsk Ornitologisk Forening, Alv Ottar Folkestad. Han foredro om havørnas utbredelse i Norge og viste lysbilder fra vårt langstrakte kystlandskap. Han kunne også opplyse at ca 1/3 av landets havørnbestand holder til i Nordland og at nyere forskning viser at havørnas rykte som fare for sjøfuglbestanden er betydelig overdrevet.

Det nye styret i Havørnklubben i Bodø består nå av:

Leder:                          Geir Mortensen       

Nestleder:                     Roger Johansen (ny i styret)                              

Styremedlem/sekretær: Audun Spjell           

Styremedlem:               Torild Kartfjord (ny i styret)                              

Styremedlem:               Trine K. Rygg          

           

Varamedlem:                Frode K. Pettersen (ny i styret)                              

Varamedlem:                Jan Wasmuth         

 

Nøvik ble behørig takket for sin 14 år lange innsats som styreleder i Havørnklubben i Bodø. Selvfølgelig med en havørn i smijern overrakt av påtroppende styreleder Geir Mortensen (Foto: Jan Wasmuth).

design: AN design - løsning: Seria